loader image

Politika privatnosti

Zaštita osobnih podataka na mrežnim stranicama hotela Esplanade

Zahvaljujemo vam na posjetu našem mrežnom mjestu. U hotelu Esplanade nastojimo pružiti vrhunsku uslugu i doživljaje te, još važnije, cijenimo vašu vjernost.
Posjetiteljima i gostima našeg hotela pristupamo s posebnom pažnjom radi stjecanja vašeg povjerenja i ispunjenja vaših očekivanja.
Svjesni smo činjenice da je privatnost vrlo bitna i zbog toga se tvrtka Esplanade Oleander d.o.o., Almanac Hotels GmbH, WSF Group Companies obvezuje na zaštitu vaših osobnih podataka. Sastavili smo ovaj tekst da bismo vam objasnili kako postupamo s osobnim podacima koje prikupljamo od vas ili o vama na ovom mrežnom mjestu, putem pisane ili usmene komunikacije te prilikom posjeta našem hotelu.
Molimo vas da povremeno provjerite Politiku privatnosti s obzirom na moguće promjene.

Zaštita osobnih podataka

Tvrtka Esplanade Oleander d.o.o., Almanac Hotels GmbH, WSF Group Companies štiti vaše osobne podatke, a svi naši djelatnici obučeni su o načinu postupanja s takvim podacima u skladu sa zakonom. Neovisno o tome, svi radnici obvezni su držati povjerljivima i štititi sve računalno obrađene podatke.
Prikupljamo, upotrebljavamo i obrađujemo vaše podatke u skladu s ovom Politikom privatnosti i odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka odnosno drugih važećih propisa primjenjivih u Republici Hrvatskoj koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Posjetiteljima i gostima našeg hotela jamčimo da će se sa svim osobnim podacima postupati kao s povjerljivim informacijama i poslovnom tajnom.
Tvrtka Esplanade Oleander d.o.o., Almanac Hotels GmbH, WSF Group Companies poduzet će potrebne mjere u svrhu zaštite vaših osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, izmjene ili uništenja, te će održavati osobne podatke preciznima i ažurnima koliko je god to moguće.

Ovom Politikom privatnosti uređuje se način postupanja s osobnim podacima kojima tvrtka Esplanade Oleander d.o.o., Almanac Hotels GmbH, WSF Group Companies pristupi putem rezervacijskog sustava ili drugog obrasca.

Osobne podatke prikupljamo u svrhu što učinkovitijeg odgovora na vaš upit, radi osiguranja pružanja i plaćanja usluge, radi promidžbe neke od naših usluga, radi statističke obrade podataka, radi mogućnosti slanja publikacija i drugih promidžbenih materijala i brošura.
Davanjem svojih osobnih podataka, poput adrese e-pošte, broja telefona i sl., ujedno dajete svoju izričitu suglasnost da vas tvrtka Esplanade Oleander d.o.o., Almanac Hotels GmbH, WSF Group Companies može kontaktirati i obavještavati radi ponude svojih usluga te time potvrđujete da ste upoznati s našom Politikom privatnosti. U slučaju da ne želite primati obavijesti o našim uslugama, dužni ste o tome izričito pisanim putem (e-poštom ili preporučenom poštom) obavijestiti tvrtku Esplanade Oleander d.o.o., Almanac Hotels GmbH, WSF Group Companies.

Ovaj se tekst o politici privatnosti ne odnosi na našu obradu osobnih podatka u ime i na temelju uputa treće strane, kao što su tvrtke koje organiziraju ili nude pakete putničkih aranžmana i drugih davatelja usluga koji zakonski imaju pravo s nama dijeliti vaše osobne podatke.

Osobni podaci koje uređuje i obuhvaća naša Politika privatnosti:

  • ime i prezime
  • adresa
  • adresa e-pošte
  • broj telefona, mobitela ili faksa
  • podaci o kreditnoj kartici koje ste dali prilikom internetske rezervacije ili trećoj strani
  • postupak plaćanja ili osiguranja plaćanja
  • vaše preferencije radi poboljšanja naše usluge
  • bilo koji drugi podaci koje nam napomenete, a za koje želite da ostanu tajni
  • životopis prilikom prijave za zaposlenje.

Sadržaj politike privatnosti

Vaše osobne podatke ne prodajemo, ne iznajmljujemo niti otkrivamo trećim stranama bez vaše izričite privole jer se to protivi Politici privatnosti i Zakonu o zaštiti osobnih podataka.
Ako vas budemo htjeli kontaktirati bilo kojim putem glede promotivnih ponuda i usluga, od vas ćemo za to zatražiti privolu.
Tvrtka Esplanade Oleander d.o.o., Almanac Hotels GmbH, WSF Group Companies ne odgovara za slučajnu pogrešku ili pogrešku zbog više sile koja bi uzrokovala eventualno kršenje zaštite vaših osobnih podataka, ali vam jamčimo da ćemo takve pogreške sa sigurnošću otkloniti što je prije moguće ako to bude izvedivo.
Tvrtka Esplanade Oleander d.o.o., Almanac Hotels GmbH, WSF Group Companies prikuplja samo osobne podatke koje ste nam dobrovoljno dostavili te ih upotrebljava za potrebe pružanja gore navedenih usluga.
Ne tražimo od vas da nam pošaljete svoje podatke da biste pristupili našim stranicama, niti tražimo da nam otkrijete više podataka nego što je doista potrebno za upotrebu neke od naših usluga.
Podaci koje nam date o svojoj kreditnoj kartici upotrebljavaju se isključivo kao sredstvo osiguranja plaćanja rezerviranih usluga i pod jednakom su zaštitom kao i vaši preostali osobni podaci. Poslije uredno pružene i plaćene usluge ti se podaci više ne upotrebljavaju bez vaše izričite suglasnosti.
Ispunjavanjem obrasca na mrežnom mjestu jamčite da su informacije koje ste naveli točne te da ste suglasni s odredbama naše Politike privatnosti.

You don't have permission to register